Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Bent u de preventiemedewerker in uw organisatie en wilt u deze taak goed invullen, volg dan de cursus preventiemedewerker.

Doel van de cursus:
Na deze cursus hebben deelnemers kennis van de Arbo-wet, kunnen zij gevaren herkennen en het risico van dat gevaar beoordelen. Verder kunnen deelnemers na deze cursus oplossingen en adviezen bedenken voor gevaren en risico's in de organisatie. Tevens kan men de rol van preventiemedewerker in het bedrijf goed aangeven en neerzetten in de organisatie.

Onderwerpen:
De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
- arbowet en regelgeving (arbocatalogi);
- verplichtingen werkgever/ werknemers;
- communicatie intern/ extern;
- functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker; e
- plaats van de preventiemedewerker in de organisatie;
- risico inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak;
- melden, onderzoeken en registreren van incidenten;
- verzorgen van voorlichting en instructie;
- basisprincipes arbomanagementsystemen;
- ARBO en verzuimbeleid;
- bedrijfshulpverlening;
- de werkplek, ergonomie, fysische omstandigheden;
- gevaarlijke stoffen, brand en explosie;
- persoonlijke beschermingsmiddelen.

  • Cursusopzet:
   De cursus is opgezet als een workshop, naast een theoretisch deel zal een deel bestaan uit praktijkoefeningen. Door middel van een casus komen de verschillende aspecten van de preventiemedewerker aan de orde.
  •  
  •  
  • Bedrijfsbezoek:
  • Na afloop van de cursus zal een adviseur van V.A.K. Assist met de deelnemer een afspraak maken om een bedrijfsbezoek te brengen (maximaal 2 uur). Tijdens dit bezoek zal de situatie in het bedrijf van de cursist worden doorgesproken en zonodig een advies worden verstrekt.
  •  
  • Cursusinformatie:
  • Cursusduur          : 2 dagen
  • Niveau                  : MBO
   Prijs                      : € 450,-- (excl. BTW).

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 12 cursisten;
Cursus wordt twee keer per jaar verzorgd (bij voldoende deelname);
Na afloop wordt een certificaat van deelname verstrekt (bij minimale aanwezigheid van 75%).

 

 


   

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

 

 

Meer Producten

Preventiemedewerker Basisveiligheid VCA VOL VCA Interne audits Combinatie cursus VCA

Informatie opvragen